Ochotnicza Straż Pożarna w Obrze
czcionka: Zmiana wielkości czcionek Zmiana wielkości czcionek Zmiana wielkości czcionek
kontrast: A A
AKTUALNOŚCI
Bezpieczeństwo pożarowe podczas żniw i omłotów!
2021-07-07

Należy:

-zapewnić możliwość ewakuacji ludzi i sprzętu,

-przechowywać niezbędne materiały pędne, w ilości nie przekraczającej dobowego zapotrzebowania, w zamkniętych nie tłukących się naczyniach, w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych,

-wyposażyć miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania w gaśnice oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru.

Strefa pożarowa sterty lub stogu z palnymi produktami roślinnymi nie powinna przekraczać powierzchni 1000 m2 lub kubatury 5000 m3.

Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować, co najmniej następujące odległości:

-od budynków wykonanych z materiałów – palnych – 30 m, niepalnych i pokryciu co najmniej trudno zapalnym – 20 m,

-od dróg publicznych i torów kolejowych – 30 m,

-od dróg wewnętrznych i od granicy działki – 10 m,

-od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia – 30 m,

-od lasów i terenów zalesionych 100 m,

-między stertami, stogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe – 30 m.

Wokół stert i stogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu, pozbawioną materiałów palnych.

Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapłon. W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych, należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.

Palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbioru palnych płodów rolnych oraz ich transporcie jest zabronione.

Używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych jest zabronione.
<- powrót
 liczba odwiedzin: 2150216      online: 1