Ochotnicza Straż Pożarna w Obrze
czcionka: Zmiana wielkości czcionek Zmiana wielkości czcionek Zmiana wielkości czcionek
kontrast: A A
AKTUALNOŚCI
Pożar komina na ulicy Szkolnej w Obrze
2015-12-15
To już kolejny pożar komina w naszej miejscowości!!!. W dniu wczorajszym w godzinach po południowych zastęp z OSP Obra oraz dwa zastępy z JRG Wolsztyn zadysponowano do budynku mieszkalnego na ul. Szkolnej ‘’koło Eko’’ w Obrze. Po przybyciu na miejsce zabezpieczono miejsce zdarzenia i przystąpiono do działań ratowniczo-gaśniczych.

WAŻNE!
- NIE WOLNO wlewać wody do palącego się komina, gdyż grozi to jego rozerwaniem.
- Po pożarze sadzy w kominie należy wezwać kominiarza, aby dokonał wyczyszczenia przewodów i zwrócił uwagę na ich stan techniczny. Należy pamiętać, iż przez nieszczelne przewody wędrują palące się cząstki materiału palnego lub bardzo gorące gazy spalinowe, w tym groźny, niewyczuwalny tlenek węgla (czad).

PRZYPOMINAMY!!!
Przepisy zobowiązują do czyszczenia kominów! Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:
-, co najmniej raz na trzy miesiące w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
-, co najmniej raz na sześć miesięcy w domach opalanych paliwem płynnym i gazowym,
-, co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych
-, co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych


<- powrót
 liczba odwiedzin: 1578424      online: 1