Ochotnicza Straż Pożarna w Obrze
czcionka: Zmiana wielkości czcionek Zmiana wielkości czcionek Zmiana wielkości czcionek
kontrast: A A
AKTUALNOŚCI
Ogólnopolska Pielgrzymka Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej
2015-04-28

Ogólnopolska Pielgrzymka Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej organizowana jest co 5 lat i jest wielkim świętem dla zawodowych i ochotniczych Straży Pożarnych z całego kraju. Termin spotkania przypada przed Dniem Strażaka, które obchodzone jest 4 maja w dniu patrona strażaków – św. Floriana.

Na pielgrzymkę licznie przybyli członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych, funkcjonariusze i pracownicy cywilni Państwowej Straży Pożarnej, członkowie Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych, słuchacze Szkół Pożarniczych, żołnierze i pracownicy Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, Strażacy Zakładowych Straży Pożarnych, członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, pracownicy cywilni Ochrony Przeciwpożarowej. Wystawiono ok. 300 pocztów. Zgromadziło się 130 orkiestr i 40 chórów śpiewaczych.

Pierwsza część pielgrzymki miała miejsce na Placu Biegańskiego. O godz. 10.00 – nastąpiło złożenie meldunku Prezydentowi i przegląd pododdziałów oraz zasadzenie Dębu Wdzięczności. Stamtąd uczestnicy spotkania przeszli na Jasną Górę, aby uczestniczyć we Mszy św. na jasnogórskim Szczycie.

„Ogromnie się cieszę, że mogę uczestniczyć w dorocznej pielgrzymce strażaków, i tych zawodowych i ochotników, to jest ogromna rzesza ludzi w Polsce, setki tysięcy - podkreśla Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej – Szczególnie spoglądam w stronę ochotników, bo to największa organizacja pozarządowa w Polsce, działająca wspaniale w wielu obszarach, to jest dbanie o bezpieczeństwo, to jest tworzenie społeczności lokalnych, to jest dbanie o kulturę. Z szacunkiem odnoszę się do strażaków zawodowych, którzy mają ogromne zaufanie wśród Polaków, to jest też wyraz wdzięczności za ich pracę, pokłonienia się przed Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej nas wszystkich, z nadzieją na kolejny dobry rok i bezpieczny rok, dzięki strażakom zawodowym i ochotnikom”.

„To wielkie święto strażaków, którzy pielgrzymują do Pani Jasnogórskiej już po raz 7. To taka okazja przed świętem Floriana, aby Matce Bożej pokłonić się i podziękować za miniony rok, za służbę strażaków, za tą wyjątkową służbę, którą pełnią każdego dnia, realizując to, co św. Florian zapoczątkował, realizują również to, co powiedział do nich, do moich kochanych strażaków Ojciec Święty, dzisiaj św. Jan Paweł II 4 maja 1984 r., że oni najpiękniej, najlepiej wypełniają przykazania miłości i tę tradycję chrześcijańską, bo niosą pomoc bliźniemu, wtedy, kiedy on jej najbardziej potrzebuje - mówi Teresa Piotrowska, minister spraw wewnętrznych – Strażaków jest ogromna rzesza, to idzie w tysiące, strażaków PSP jest ponad 40 tys., do tego tysiące, tysiące ochotników w każdym miejscu w kraju, cały system ratowniczo-gaśniczy opiera się właśnie na nich. Dzisiaj to też widać, ogromna rzesza, która tutaj zechciała przyjechać, a przecież wielu strażaków dzisiaj na posterunkach. Dzisiaj też wylatuje do Nepalu grupa ponad 80 strażaków, którzy jadą nieść pomoc, tym, którzy tam ucierpieli w trzęsieniu ziemi. Jest to zawód, który niesie za sobą duże ryzyko, ale również jest to piękny i zaszczytny zawód, bo mogą każdego dnia nieść pomoc, służyć Polakom, ale jak się okazuje nie tylko Polakom”.

„Jest to zawierzenie Matce Boskiej po raz kolejny, raz na pięć lat to robimy, spotkanie z taką rzeszą strażaków, wydarzenie dla zawodowej i ochotniczej straży pożarnej bardzo duże - podkreśla nadbryg. Marek Rączka, śląski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Pielgrzymki - Strażakiem trzeba się urodzić, mówią, że trzeba mieć charakter, żeby być strażakiem, możliwość poświęcenia swojego zdrowia, życia służbie ludziom. Modlimy się o to, żeby strażacy byli zdrowi i ich rodziny były zdrowe, i żeby cały czas mieli siłę do niesienia pomocy innym potrzebującym”.

„Jak strażacy mówią, że nie boją się jeździć do akcji, to nie prawda, każdy strażak bardzo się boi jechać do akcji, a dzisiaj mamy okazję przed Obrazem Najświętszej Maryi Panny pomodlić się o to, żebyśmy wyjeżdżali, ale żebyśmy bezpiecznie wracali z każdego pożaru, z każdego wyjazdu, który musimy realizować dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i naszej społeczności” - opowiada starszy brygadier Marek Chmiel, komendant częstochowskiej Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej.

„Nasza jednostka liczy 103 lata. Modlimy się o zdrowie dla rodzin, o zdrowie swoje i dla wszystkich druhów naszych w jednostce, którzy nie przyjechali - mówi Stanisław Wójcik, OSP Walichnowy, gmina Sokolniki – Posługa strażaka na co dzień jest niebezpieczna. My już jako starzy druhowi nie wyjeżdżamy, ale młodzi wyjeżdżają do wypadków, do pożarów, do podpaleń. To musi być zamiłowany człowiek, żeby zostać druhem”.

„Potrzeba pielgrzymek istnieje na co dzień, nie tylko od święta, z racji organizowanej pielgrzymki autokarowej, ale podczas pieszych pielgrzymek, żeby modlić się w intencji strażaków i ich rodzin, wypraszać błogosławieństwa, ale przede wszystkim dziękować, że omijają nas tragedie i katastrofy” - mówi kpt. Dariusz Racinowski, emerytowany strażak z komendy OSP Płońsk.

„Strażacy modlą się o to, żeby mogli bezpiecznie swoją służbę społeczną czynić, na chwałę Bogu i Ojczyźnie” - mówi ks. Józef Oleski, kapelan strażaków powiatu człuchowskiego.

„Ważny jest ten przyjazd tutaj, pokazanie swoich jednostek, swoich sztandarów - mówi Bogdan Śmigiel, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów-Drabinianka – Będziemy się modlić o nowy sprzęt dla jednostki, bo jest potrzeba większego samochodu ratowniczo-gaśniczego”.

Eucharystii przewodniczył metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Strażaków. Koncelebrowali kapelani strażaków na czele z krajowym kapelanem ks. bryg. Janem Krynickim. Obecni byli m.in.: Teresa Piotrowska, minister spraw wewnętrznych; Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej; gen. bryg. Wiesław Leśniakiewicz, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej; Waldemar Pawlak, prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP; przedstawiciele kancelarii prezydenta, władz rządowych i samorządowych.

Słowo powitania w imieniu stróżów Jasnej Góry wypowiedział o. Mieczysław Polak, podprzeor klasztoru: „Witam was wszystkich, którzy z potrzeby serca przybyliście do jasnogórskiego sanktuarium nadziei, by Matkę Najświętszą i św. Floriana, waszego patrona, prosić o wstawiennictwo u Boga, o Boże błogosławieństwo w waszym życiu tak bardzo związanym ze służbą drugiemu człowiekowi, z otwartym sercem wobec każdego”.

W słowie skierowanym do obecnych gen. bryg. Wiesław Leśniakiewicz podkreślił: „Nasza strażacka służba to Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. W duchu dziękczynienia przybywamy dzisiaj tu do Jasnogórskiej Pani po to, by dziękować za naszą społeczną służbę i służbę zawodową dla naszej Ojczyzny, dla naszych obywateli, dla naszego kraju”. „Rok 2015 jest dla nas rokiem szczególnym, to 20-lecie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, to wyraz wielkiej jedności między strażakami ochotnikami a strażakami Państwowej Straży Pożarnej, to wyraz wielkiego oddania społeczeństwu i służby społecznej, jaką wspólnie niesiemy w różnych częściach naszego kraju” - zaznaczył.

„Przybywamy, aby podziękować wszystkim strażakom, bo nie ma większej miłości, gdy jeden człowiek gotów jest poświęcić swoje życie dla drugiego człowieka – powiedział Waldemar Pawlak – Z pewnością każdy z nas ma osobiste intencje, ale jesteśmy tu, by podkreślić wierność tradycji i jedność strażackiej rodziny, tak jak uczynili to nasi poprzednicy spotykając się tu w 1939 roku na zjeździe strażactwa polskiego”.

„Strażacy swoją służbą, swoją postawą dają przykład, że warto nie tylko bić na alarm, ale być gotowy do wykonania rzeczywistych działań, do podjęcia wysiłku, aby było bezpiecznie, aby ograniczyć zagrożenia, aby skutecznie pomóc w obliczu nieszczęścia. Za tą postawę, która jest postawą kształtującą postawy całego społeczeństwa, serdecznie w imieniu państwa polskiego dziękuję” – powiedział Bronisław Komorowski, prezydent RP.

„Jasna Góra to Dom Matki, przybywamy dziś, tu do Domu Matki, my polscy strażacy, profesjonaliści z Państwowej Straży Pożarnej i ochotnicy z Ochotniczej Straży Pożarnej - podkreślał w homilii abp Sławoj Leszek Głódź – Dlaczego tu przyszliście? Nawet z Jastarni widzę, znad morza i tylu miejsc, bo taka jest wasza wiara, bo taka jest siła waszego zawierzenia, bo takie jest pragnienie strażackich serc, wiernych Bogu i tradycjom ojczystym, serc, które po raz 7. po przemianach ustrojowych skrzykują się na ogólnopolską dziękczynną pielgrzymkę, na to swoiste pospolite ruszenie, które kieruje się ku wałom jasnogórskim, aby je zdobywać orężem miłości, zawierzenia, nadziei, wierności, także orężem polskości, które jest stabilnym, mocnym fundamentem waszej wspólnoty i waszego powołania”.

„Wy tworzycie klimat zaufania do państwa, a co was wyróżnia? No oczywiście najpierw mundur, ale nade wszystko poczucie zawodowej stabilności i nie możecie być zależni od wahadła żadnej politycznej sceny, dotyczy to zarówno straży zawodowej jak i straży ochotniczej. Tej drugiej dochodzi jeszcze jeden element, kiedy trzeba na głos syreny alarmowej rzucić swoje aktualne zajęcia, całego siebie oddać dla ratowniczej akcji, czy to na drodze, czy przy pożarach i nieszczęściach, bo straż pożarna to szkoła służby, szkoła sumienia obywatelskiego - mówił do strażaków abp Sławoj Leszek Głódź – Mówiąc o straży pożarnej zwracamy nade wszystko uwagę na wymierne elementy jej funkcjonowania, a więc organizacja, sprzęt, szeroki zakres działań, ale straż to nie tylko sprawne, czasem nader trudne akcje związane z klęskami żywiołowymi, z pożarami, z wypadkami drogowymi, rozmaitymi zagrożeniami, czy z profilaktyką przeciwpożarową. To wszystko jest warte dostrzeżenia, zauważenia, pochwały, ale między innymi na te pochwały zasłużyliście, ale nie po pochwały przybyliście na Jasną Górę. Ale trzeba spojrzeć też na straż z innej strony, wydobywać, ukazywać, podkreślać moralną i etyczną stronę waszego powołania, waszej służby w polskiej wspólnocie obywatelskiej, padły słowa dziś nie tylko polskiej, międzynarodowej, globalnej, stąd ten wyjazd nagły, jak nagłe trzęsienie ziemi w Nepalu, 81 ratowników i 12 psów tresowanych ku temu”.

Po homilii nastąpiło ślubowanie, któremu przewodniczył ks. bryg. Jan Krynicki, krajowy kapelan strażaków.

Na zakończenie Mszy św. głos zabrała Teresa Piotrowska, minister spraw wewnętrznych.

Pierwsza Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę odbyła się w 1939 roku. Wtedy to ok. 15 tysięczna rzesza ślubowała Matce Bożej Jasnogórskiej wierność służbie Bogu, Ojczyźnie i bliźnim. W Kaplicy strażacy złożyli ryngraf z rotą ślubowania w podziękowaniu za dotychczasową opiekę. Kolejne pielgrzymki następowały w latach: 1991, 1992 oraz 1999. Obecnie jasnogórskie pielgrzymki organizowane są co 5 lat.

o. Stanisław Tomoń

BPJG / mn, mś

źródło:  http://www.jasnagora.com/wydarzenie-9300GALERIA: Ogólnopolska Pielgrzymka Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej 2015

<- powrót
 liczba odwiedzin: 1286423      online: 1